Model-gebaseerd werken

Onze werkwijze versimpelt het ontwikkelproces en stelt domeinexperts centraal.

Wat is model-gebaseerd werken?

Model-gebaseerd werken is het éénduidig en digitaal vastleggen van specificaties en requirements in een gestructureerd model. Dit model is de basis voor het valideren van je applicatie (keten) of de aanpassingen daarvan. Het stelt de domeinexpert in staat om van begin tot eind, zelf het ontwikkeltraject te beheren en te overzien en dat leidt tot kwalitatief hoogwaardige software. Deze werkwijze is voortgekomen uit meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Probleemstelling

Specificaties worden vandaag de dag geschreven in natuurlijke taal door vele mensen met verschillende expertises. We observeren vaak lange ketens waar documenten worden overgedragen van de een op aan ander. Elke stap in het proces introduceert interpretaties en aannames nadat het originele ontwerp beschreven is door de domeinexpert en wijkt daarmee af van de opgestelde requirements. Hierdoor ontstaan fouten in documentatie, in testuitvoering en het eind product is niet conform specificatie/wens met alle gevolgen van dien. Total cost of ownership (TCO) stijgt, lange doorlooptijden en het aller ergste, ontevreden klanten.

Omdat de specificaties in natuurlijke taal worden beschreven kan deze verschillende geïnterpreteerd worden. Daardoor is het erg moeilijk om deze op fouten te controleren. Wij zien deze werkwijze als een van de grootste oorzaken van problemen in software en het bijbehorende ontwikkelproces.

Dit resulteert in de volgende problemen.

Ambigue specificaties
Specificaties geschreven in natuurlijke taal kunnen verschillend worden geïnterpreteerd. Ook is het moeilijk de correctheid en volledigheid van deze documenten te controleren.
Veel afhankelijkheden
Het ontwikkelproces heeft veel afhankelijkheden van verschillende expertises en leveranciers. Dit maakt het traject inefficiënt.
Lage kwaliteit
Miscommunicatie tussen business en IT leidt tot software die niet aan de eisen voldoet.
Lange doorlooptijd
De vele schakels in de keten leiden tot een lange doorlooptijd. Dit maakt het onmogelijk om als organisatie snel te schakelen.
Hoge kosten
Door de vele betrokkenen is het ontwikkelproces inefficiënt en daarmee duur.

Model-gebaseerd werken met de Axini Modeling Platform

Met model-gebaseerd werken stellen wij u in staat om het ontwikkelproces te vereenvoudigen door een enkele bron van waarheid te creëren. Dit doen wij door een formele (digitale) omschrijving van het gewenste systeem centraal te stellen. Deze formele specificatie noemen wij een model. De domeinexpert is zelf het beste in staat de requirements te vertalen naar dit eenduidige model. Deze basis is de bron van het hele ontwikkeltraject en wij noemen dat model-gebaseerd werken.

Het Axini platform, de Axini Modeling Platform maakt deze werkwijze mogelijk. Domeinexperts schrijven de modellen met behulp van De Axini Modeling Language en specificeren daarmee de gewenste software. Ons platform gebruikt deze modellen om de specificaties te controleren, software te genereren en deze automatisch te testen.

Onze modelleertaal, de Axini Modeling Language, is gemakkelijk te leren. Domeinexperts met affiniteit voor softwarepakketten als Excel en Acces kunnen deze al binnen drie dagen beheersen.

Voordelen

Deze werkwijze biedt vele voordelen.

Kwaliteit van documentatie neemt toe
Wij geven uw domeinexperts de mogelijkheid eenduidige specificaties te schrijven. Deze vervangen zowel de functionele als de technische documentatie van uw systeem. Daarmee vormen deze modellen de enkele bron van waarheid. Dit vereenvoudigt de communicatie tussen verschillende competenties en vermindert het aantal benodigde schakels in de keten, wat leidt tot een efficiënter en goedkoper proces.
Kwaliteit van testen neemt toe
Het model zorgt er voor dat de juiste testbasis simpel vastgesteld kan worden waardoor je eenvoudiger je teststrategie en testplan kunt bepalen. De uitvoering en de kwaliteit van de uitvoering versneld en neemt toe. Ook de vastlegging van de testresultaten en de rapportages kun je nu standaard vorm geven.
Kwaliteit van software neemt toe
Het modelmatig werken dwingt af dat de domeinexpert kwalitatief goede en foutloze specificaties oplevert. Hierdoor kan de ontwikkelaar sneller, makkelijker en kwalitatief betere software opleveren. Dit resulteert in robuuste systemen die volledig in lijn zijn met uw specificaties. Deze aanpak stelt u in staat uw systemen gemakkelijk te onderhouden door bij veranderende requirements terug te kunnen vallen op het model. Onze werkwijze stelt de business centraal en vereenvoudigt de IT oplossingen.
Domeinexperts aan de knoppen
Domeinexperts worden in het proces centraal gesteld. Zij schrijven en onderhouden de specificaties en daarmee impliciet de software.
Documentatie op orde
Domeinexperts schrijven eenduidige specificaties die altijd een-op-een overeenkomen met de beschreven software. Documentatie kan gemakkelijk worden geëxporteerd naar allerlei formaten, waaronder PDF en Word.
Geautomatiseerd testen
Ons platform automatiseert het volledige testproces op basis van de specificaties en behaalt daarmee een maximale testdekking.
Korte keten
Deze werkwijze verkort de keten tussen de domeinexperts en opgeleverde software. Dit resulteert in een efficiënt proces met korte doorlooptijd en lage kosten, wat time to market reduceert en de basis vormt voor continuous delivery.
Versiebeheer
Ons platform bevat een geavanceerd versiebeheer, waardoor specificaties en software later gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd.

Onze producten

In de financiële en verzekeringsbranche gelden veelal dezelfde uitdagingen. Daarvoor hebben we inmiddels standaard oplossingen gemaakt. Deze worden met veel succes ingezet bij onder andere Achmea.

Contact

Is model-gebaseerd werken ook iets voor u? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.