De rekenbox

Onze rekenbox stelt domeinexperts in staat om zelf (actuariële) rekenregels te specificeren en automatiseren.

Probleemstelling

Bij veel financiële bedrijven zien wij problemen met rekenboxen, bijvoorbeeld de actuarieële rekenboxen. In dit geval weten de actuarieel rekenaars precies hoe de rekenregels in elkaar zitten, maar de lange keten tussen business en IT leidt ertoe dat deze kennis niet optimaal wordt benut. Dit manifesteert zich in allerlei problemen.

Lange doorlooptijd
Het duurt lang voordat een rekenbox in productie staat. Wijzigingen in specificaties hebben veel tijd nodig om in de rekenbox te worden verwerkt.
Fouten
Er zitten fouten in de rekenbox die de domeinexperts makkelijk hadden kunnen doorzien. Dit komt door de grote afstand tussen de rekenaars en de programmeurs die de rekenbox implementeren.
Afhankelijkheid leverancier
Domeinexperts zijn afhankelijk van de externe leverancier om aanpassingen te maken in de rekenregels.
Hoge testinspanning
Het testen van de rekenbox verloopt moeizaam, duurt lang en is duur. Testers doen dubbel werk en bouwen er een eigen rekenbox naast in bijvoorbeeld Excel of Word.
Hoge kosten
Het gehele proces is te duur door de vele benodigde competenties in de keten en rework door de leverancier.

Onze oplossing

De rekenbox is een mooi voorbeeld van hoe model-gebaseerd werken kan helpen. Wij zien dat de bovenstaande problemen worden veroorzaakt doordat de domeinexpert, in dit geval de actuarieel rekenaar, te ver van het product afstaat. Zij zijn bijzonder goed opgeleid en prima in staat om zelf een rekenbox te maken. Dit doen zij nu ook al regelmatig, bijvoorbeeld in Excel of Word. De kennis van deze specialisten kan beter worden ingezet.

Ons platform stelt domeindeskundigen in staat zelf een rekenbox te specificeren, documenteren, testen en uiteindelijk werkende software te genereren. Dit alles is mogelijk door onze model-gebaseerd werken aanpak. Domeinexperts omschrijven de rekenregels in een model met behulp van onze domein-specifieke taal. Actuarieel rekenaars beheersen deze taal al na een opleiding van slechts 3 dagen. De resulterende modellen zijn voor ons platform voldoende om de rest van het proces te automatiseren.

Werken met deze aanpak levert vele voordelen, waaronder de volgende.

Automatische controle op specificaties
Ons platform controleert of de berekeningen correct en executeerbaar zijn.
Generatie van correcte documentatie
De gecontroleerde berekeningen kunnen in html, Word of PDF worden geëxporteerd als documentatie.
Geautomatiseerd testen van de rekenregels
Ons platform zorgt voor automatische generatie, executie en controle van testgevallen.
Generatie van een performante rekenbox
Omdat de betekenis van de specificatie eenduidig is, genereert ons platform een performante rekenbox die toegankelijk is via webservices.

De rekenbox bij klanten

Wij hebben met deze aanpak bij verschillende klanten rekenboxen in productie gezet, waaronder Achmea. Onze klanten zijn altijd bijzonder tevreden en ervaren de voordelen van deze vooruitstrevende aanpak.

Het testen van onze rekenbox zou duizenden uren gekost hebben en was daarmee niet haalbaar. Met het Axini platform kost een grondige test enkele uren.

Contact

Is de rekenbox ook iets voor u? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.