Halvering time to market

Hoe helpt de Axini first-time-right aanpak met het halveren van de time-to-market in uw IT projecten?

Time to market is van essentieel belang voor de financial services industrie. In de praktijk is het lastig en tijdrovend om wijzigingen in een complex systeemlandschap door te voeren. Een grote verzekeraar heeft zijn time-to-market gehalveerd met de Axini aanpak.

Axini is gedreven door de ambitie foutloze software mogelijk te maken. Daarom hebben we het Axini platform ontwikkeld.

Het Axini platform geeft u één taal om al uw business eisen formeel vast te leggen. Het Axini platform controleert vervolgens volkomen automatisch of uw IT-systemen conform de vastgestelde eisen zijn geïmplementeerd. Onze aanpak en technologie zijn gebaseerd op de meest recente methoden en technieken uit de wetenschap. Het is de meest geautomatiseerde en foutvrije aanpak die op dit moment mogelijk is. Productieproblemen en eindeloze vertragingen door fouten worden bijna volledig uitgebannen. Onze klanten werken zelfstandig op het Axini platform. Zij vinden IT-problemen eerder en hebben inzicht in de kwaliteit van hun IT systemen. Dit resulteert in kortere doorlooptijden en minder herstelwerk. Een grote stap richting first-time-right.

Voordelen

Samenwerking business en IT
Betere samenwerking tussen business en IT door eenduidige vastlegging en visualisatie van de business requirements.
Controle en sturing
Op elk moment inzicht in de voortgang van het realiseren van de business requirements.
Hogere kwaliteit
Het testproces is volledige geautomatiseerd en gebaseerd op uw business requirements. Het testproces is volledige geautomatiseerd en gebaseerd op eenduidig vastgelegde requirements. Onze A.I. redeneert automatisch (machine reasoning) wat de test-gevallen zijn om uw optimale testdekking te bereiken. Deze worden vervolgens volledig automatisch uitgevoerd.
Significant kortere time-to-market
Door het eerder detecteren en het voorkomen van vertaalfouten tussen requiments en programmatuur gaat er minder fout en hoeft u minder te herstellen. Dit levert een significante besparing. Gemiddeld zien we een halvering van de doorlooptijd.
Hogere effectiviteit van schaarse programmeurs en testers
Goed gekwalificeerde IT-ers zijn schaars. Met het Axini no-code test-automation platform bereikt u meer met minder IT-ers.
Soepele integratie met de andere delen van uw IT-landschap
Omdat u significant meer en grondiger test tijdens de ontwikkeling worden problemen eerder gevonden.

Wilt u meer weten, of een demo van het platform zien? Bel of mail Machiel van der Bijl. Ik vertel u er graag meer over.