Continue hoge kwaliteit opleveren

Hoe helpt Axini met het continue (CI/CD) opleveren van functionaliteit aan uw gebruikers?

Bedrijven willen nieuwe functionaliteit steeds sneller opleveren, liefst zelfs continu met CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery of Deployment). In de praktijk blijkt het lastig om de IT-systemen en snel en met de juiste kwaliteit te testen. ProRail gebruikt het Axini platform en model-based aanpak om zijn bedrijfskritische systemen sneller en met de hoogst mogelijke kwaliteit op te leveren. Een grote verzekeraar heeft zijn time-to-market gehalveerd met de no-code testautomation oplossing van Axini.

Het Axini platform geeft u één taal om al uw requirements formeel vast te leggen. Het Axini platform controleert vervolgens volkomen automatisch of uw IT-systemen conform de vastgestelde requirements zijn geïmplementeerd. Onze aanpak en technologie zijn gebaseerd op de meest recente methoden en technieken uit de wetenschap. De Axini no-code testautomation oplossing is de meest geautomatiseerde en meest foutvrije aanpak die op dit moment mogelijk is. Productieproblemen en eindeloze vertragingen door fouten worden bijna volledig uitgebannen.

Het betreft een een no-code test-automation oplossing. U hoeft dus zelf geen testscripts te programmeren! Centraal staat de formele taal waarin requirements worden vastgelegd. Dat maakt het mogelijk om met een A.I. (machine reasoning) het testproces volledig te automatiseren. De A.I. analyseert de vastgelegde requirements voor optimale testdekking en test volledig automatisch: testen worden automatisch gegenereerd en uitgevoerd. Requirements kunnen incrementeel worden vastgelegd en getest wat ideaal is voor Agile/Scrum/SAFe, e.d.

Naast het detecteren van fouten geven onze klanten aan dat met de Axini aanpak ook veel fouten vroegtijdig worden voorkomen omdat requirements eenduidig en duidelijk worden vastgelegd. Door het grondige testen verloopt de integratie met andere systemen makkelijker. Dat komt omdat het nu mogelijk is om tijdens de ontwikkeling al op integratieniveau te testen.

Eindgebruikers geven aan dat de acceptatie van systemen makkelijker is omdat dubbel testwerk wordt voorkomen. De uitgevoerde tests en resultaten zijn inzichtelijk en eindgebruikers komen direct aan accepteren toe.

Voordelen

Samenwerking business en IT
Betere samenwerking tussen business en IT door eenduidige vastlegging en visualisatie van de business requirements.
Halvering van de doorlooptijd
Door het eerder detecteren en het voorkomen van vertaalfouten tussen requiments en programmatuur gaat er minder fout en hoeft u minder te herstellen. Dit levert een significante besparing. Gemiddeld zien we een halvering van de doorlooptijd.
Hogere effectiviteit van schaarse programmeurs en testers
Goed gekwalificeerde IT-ers zijn schaars. Met de Axini no-code test-automation platform bereikt u meer met minder IT-ers
U hoeft zelf geen test-scripts te programmeren
Het bedenken en uitvoeren van tests is volledig geautomatiseerd.
Hoge kwaliteit
Het testproces is volledige geautomatiseerd en gebaseerd op eenduidig vastgelegde requirements. Onze A.I. redeneert automatisch (machine reasoning) wat de test-gevallen zijn om uw optimale testdekking te bereiken. Deze worden vervolgens volledig automatisch uitgevoerd
Shift-left
Soepele integratie omdat de testdekking significant hoger is. Tijdens development test u op integratie-niveau zowel op op goed weer als slecht weer gedrag
Eenduidige specificatie zonder onderspecificatie
Een grote uitdaging is onderspecificatie. Hiermee bedoelen we relevant gedrag dat niet is vastgelegd in de specificatie. Een klassiek voorbeeld is foutgedrag. De Axini taal dwingt een eenduidige specificatie af wat onderspecificatie voorkomt.
Controle en sturing
Op elk moment inzicht in de voortgang van het realiseren van de business requirements.

Wilt u meer weten, of een demo van het platform zien? Bel of mail Machiel van der Bijl. Ik vertel u er graag meer over.