Halvering time to market

Hoe helpt Axini met het halveren van uw time-to-market in IT projecten?

Time to market is van essentieel belang voor de financial services industrie. In de praktijk is het lastig en tijdrovend om wijzigingen in een complex systeemlandschap door te voeren. Een grote verzekeraar heeft zijn time-to-market gehalveerd met de Axini aanpak.

Axini is gedreven door de ambitie foutloze software mogelijk te maken. Daarom hebben we het Axini platform ontwikkeld.

Het Axini platform geeft u één taal om al uw business eisen formeel vast te leggen. Het Axini platform controleert vervolgens volkomen automatisch of uw IT-systemen conform de vastgestelde eisen zijn geïmplementeerd. Onze aanpak en technologie zijn gebaseerd op de meest recente methoden en technieken uit de wetenschap. Het is de meest geautomatiseerde en foutvrije aanpak die op dit moment mogelijk is. Productieproblemen en eindeloze vertragingen door fouten worden bijna volledig uitgebannen. Onze klanten werken zelfstandig op het Axini platform. Zij vinden IT-problemen eerder en hebben inzicht in de kwaliteit van hun IT systemen. Dit resulteert in kortere doorlooptijden en minder herstelwerk. Een grote stap richting first-time-right.

Voordelen

Samenwerking business en IT

Betere samenwerking tussen business en IT door eenduidige vastlegging en visualisatie van de business requirements.

Controle en sturing.

Op elk moment inzicht in de voortgang van het realiseren van de business requirements.

Hogere kwaliteit. Het testproces is volledige geautomatiseerd en gebaseerd op business requirements.

Significant kortere time-to-market. Gemiddeld zien we minstens een halvering van de doorlooptijd voor het maken van software.

Hogere effectiviteit van schaarse programmeurs en testers.

Soepele integratie omdat de testdekking significant hoger is.

Wilt u meer weten, of een demo van het platform zien? Bel of mail Machiel van der Bijl. Ik vertel u er graag meer over.

Telefoon
+31 6 1642 6332