Probleemstelling

Het moderne IT landschap bestaat voor het grootste deel uit losse systemen die met elkaar communiceren. De protocollen die hiervoor gebruikt worden kunnen behoorlijk complex zijn. Een correcte implementatie van deze protocollen is echter essentieel, omdat een fout in het ene systeem niet de hele keten om mag duwen. De implementaties van deze interfaces blijken in de praktijk erg moeilijk te testen, onder andere door het grote aantal mogelijke sequenties van interacties tussen twee systemen, tijdsgebonden eigenschappen en parallelisme. Dit resulteert vaak in een lagere kwaliteit van de opgeleverde software.

Wij zien de volgende problemen regelmatig optreden.

Slechte testdekking
Doordat er veelal oneindig lange sequenties van interacties tussen systemen mogelijk zijn, is het enorm moeilijk deze goed te testen. In de praktijk wordt er vaak slechts een minimale tesdekking behaald.
Enorme testinspanning
Ondanks deze moeilijkheden wordt in de praktijk juist veel inspanning besteed om deze beperkte test suite te schrijven.
Productiefouten
Omdat het testen van protocollen zo lastig is, worden fouten geregeld pas ontdekt wanneer het systeem in productie is genomen, met alle gevolgen van dien.

Onze oplossing

Ons platform is uitermate geschikt voor het testen van protocollen. Dit komt doordat de structuur van protocollen erg goed is uit te drukken in onze modellen. Deze aanpak is een concrete variant van model-gebaseerd testen.

Testgevallen worden automatisch gegenereerd, uitgevoerd en gecontroleerd op basis van de formele specificaties van het protocol. Ons platform automatiseert daarmee het volledige testproces. Ons platform kiest de de testgevallen slim uit om een optimale testdekking te behalen. Met deze aanpak kunt u vertrouwen hebben dat de resulterende implementaties 100% voldoen aan de specificaties en robust zijn tegen onverwacht gedrag.

Model-gebaseerd protocoltesten heeft vele voordelen.

Hoge automatisering
Mensen hoeven geen testgevallen meer te schrijven en onderhouden, wat enorm veel arbeid bespaart en fouten voorkomt.
Hoge testdekking
Ons platform kiest de testgevallen slim uit om de testdekking te maximaliseren. Daarnaast geeft het duidelijke feedback over de behaalde testdekking.
Onafhankelijk testen
De modellen representeren de specificatie van de gewenste software en staan los van de implementatie. Dit resulteert in een onafhankelijke controle van het opgeleverde systeem.
Complexe interacties
Ons platform genereert lange en complexe interacties met het geteste systeem. Hiermee worden listige fouten in de implementatie van het protocol gevonden.
Makkelijk onderhoudbaar
Modellen zijn gemakkelijk aanpasbaar. Wanneer de specificaties wijzigen, hoeft alleen het bijbehorende model bij te worden gewerkt. De nieuwe testgevallen krijgt u daarmee cadeau.
Eenduidige specificatie
De modellen van het protocol dienen ook als eenduidige specificatie.

Protocoltesten bij klanten

Protocoltesten wordt met veel succes ingezet bij ProRail en ITAB.

Contact

Is protocoltesten ook iets voor u? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.