Probleemstelling

Wij zien vaak dat productspecificaties informeel zijn vastgelegd. Neem bijvoorbeeld financiële producten zoals pensioenen. Vaak zien we zelfs families van producten, ook wel bekend als product-lines, waarbij de onderlinge relaties niet goed zijn omschreven. Door deze informele aanpak is de relatie met de technische oplossing onduidelijk, waardoor het bijvoorbeeld moeilijk is om te zien wat de impact is van een productwijziging op IT. Dit zorgt bijvoorbeeld voor problemen bij wetswijzigingen in het pensioenlandschap.

Wij zien de volgende problemen vaak voorkomen.

Impact onzichtbaar
Impact van een wijziging wordt verkeerd (te laag) ingeschat. Er is geen beeld van de technische impact van veranderingen van het productmodel.
Slechte onderhoudbaarheid
Onderhoud van het productmodel is bewerkelijk, omdat ze in bijvoorbeeld Word of Excel worden bijgehouden. Hierdoor is versiebeheer moeilijk en zijn er geen automatische controles op consistentie en correctheid.
Moeilijk te begrijpen
Inzicht in het productmodel is lastig voor zowel de domeinexperts en andere competenties. Visuele weergave is vaak niet mogelijk.
Ondoorzichtig
Impact over product-lines heen is onduidelijk. Hierdoor zijn de relaties in de hiërarchie van het productmodel inconsistent. De relatie tussen reglementen en productspecificaties is onduidelijk.
Onduidelijke specificaties
De relatie tussen het productmodel en het geïmplementeerde product is onduidelijk. Het productmodel is vaak niet bruikbaar voor IT. Dezelfde termen worden voor verschillende producten gebruikt (conflict!).

Onze oplossing

Ons platform stelt uw domeinexperts in staat producten zelf te modelleren. De resulterende modellen zijn makkelijk te begrijpen door zowel domeinexperts als andere competenties. Onze oplossing stelt u in staat om het productmodel met de geïmplementeerde producten in een lijn te houden. Ook kunnen de modellen makkelijk gekoppeld worden aan andere modellen van bijvoorbeeld de rekenregels. De wijzigingen en versies worden goed bijgehouden waardoor een goede inschatting kan worden gemaakt van de impact die een wijziging met zich meebrengt.

Het productmodel maakt gebruik van linked data op basis van W3C standaarden. Hierdoor zijn de resulterende modellen gemakkelijk te gebruiken met bestaande programma's. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de modellen visueel te inspecteren met tools zoals bijvoorbeeld Protégé en het linked data theatre.

Werken met deze aanpak levert vele voordelen waaronder de volgende.

Domeinexpert aan de knoppen
Domeinexperts kunnen zelf producten toevoegen, wijzigen en onderhouden. Door ons platform houden zij het overzicht over het volledige productmodel waardoor fouten en inconsistenties worden voorkomen.
Herbruikbare componenten
Productfamilies delen herbruikbare componenten. Dit versimpelt de specificaties en het bijbehorende onderhoud doordat wijzigen maar op een plek worden doorgevoerd.
Deelbare specificaties
De modellen zijn gemakkelijk te lezen en gebruiken door andere competenties, waaronder sales en IT. Dit maakt het productmodel een deelbare bron van informatie voor de gehele organisatie.
Open standaarden
Door het gebruik van open standaarden zijn de modellen te gebruiken met gerenommeerde tools.
Visualisatie
Visualisatie van het productmodel op basis van webstandaard linked data.
Ondersteuning impact analyse
Modellen hebben een eenduidige betekenis, waardoor ons platform automatisch inzicht kan geven in de onderliggende relaties. Het maakt de modellen makkelijk te doorzoeken, wat een duidelijk beeld geeft van de impact van wijzigingen.

Contact

Is het productmodel ook iets voor u? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.