Model-gebaseerd werken

Onze werkwijze versimpelt het ontwikkelproces en stelt domeinexperts centraal.

Wat is model-gebaseerd werken?

Model-gebaseerd werken is het éénduidig en digitaal vastleggen van specificaties en requirements in een gestructureerd model. Dit model is de basis voor het valideren van je applicatie (keten) of de aanpassingen daarvan. Het stelt de domeinexpert in staat om van begin tot eind, zelf het ontwikkeltraject te beheren en te overzien en dat leidt tot kwalitatief hoogwaardige software. Deze werkwijze is voortgekomen uit meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Probleemstelling

Specificaties worden vandaag de dag geschreven in natuurlijke taal door vele mensen met verschillende expertises. We observeren vaak lange ketens waar documenten worden overgedragen van de een op aan ander. Elke stap in het proces introduceert interpretaties en aannames nadat het originele ontwerp beschreven is door de domeinexpert en wijkt daarmee af van de opgestelde requirements. Hierdoor ontstaan fouten in documentatie, in testuitvoering en het eind product is niet conform specificatie/wens met alle gevolgen van dien. Total cost of ownership (TCO) stijgt, lange doorlooptijden en het aller ergste, ontevreden klanten.

Omdat de specificaties in natuurlijke taal worden beschreven kan deze verschillende geïnterpreteerd worden. Daardoor is het erg moeilijk om deze op fouten te controleren. Wij zien deze werkwijze als een van de grootste oorzaken van problemen in software en het bijbehorende ontwikkelproces.

Dit resulteert in de volgende problemen.

Ambigue specificaties

Specificaties geschreven in natuurlijke taal kunnen verschillend worden geïnterpreteerd. Ook is het moeilijk de correctheid en volledigheid van deze documenten te controleren.

Veel afhankelijkheden

Het ontwikkelproces heeft veel afhankelijkheden van verschillende expertises en leveranciers. Dit maakt het traject inefficiënt.

Lage kwaliteit

Miscommunicatie tussen business en IT leidt tot software die niet aan de eisen voldoet.

Lange doorlooptijd

De vele schakels in de keten leiden tot een lange doorlooptijd. Dit maakt het onmogelijk om als organisatie snel te schakelen.

Hoge kosten

Door de vele betrokkenen is het ontwikkelproces inefficiënt en daarmee duur.

Model-gebaseerd werken met de Axini Modeling Suite

Blank

Met model-gebaseerd werken stellen wij u in staat om het ontwikkelproces te vereenvoudigen door een enkele bron van waarheid te creëren. Dit doen wij door een formele (digitale) omschrijving van het gewenste systeem centraal te stellen. Deze formele specificatie noemen wij een model. De domeinexpert is zelf het beste in staat de requirements te vertalen naar dit eenduidige model. Deze basis is de bron van het hele ontwikkeltraject en wij noemen dat model-gebaseerd werken.

Het Axini platform, de Axini Modeling Suite maakt deze werkwijze mogelijk. Domeinexperts schrijven de modellen met behulp van De Axini Modeling Language en specificeren daarmee de gewenste software. Ons platform gebruikt deze modellen om de specificaties te controleren, software te genereren en deze automatisch te testen.

Onze modelleertaal, de Axini Modeling Language, is gemakkelijk te leren. Domeinexperts met affiniteit voor softwarepakketten als Excel en Acces kunnen deze al binnen drie dagen beheersen.

Blank

Voordelen

Blank

Deze werkwijze biedt vele voordelen.

Kwaliteit van documentatie neemt toe

Wij geven uw domeinexperts de mogelijkheid eenduidige specificaties te schrijven. Deze vervangen zowel de functionele als de technische documentatie van uw systeem. Daarmee vormen deze modellen de enkele bron van waarheid. Dit vereenvoudigt de communicatie tussen verschillende competenties en vermindert het aantal benodigde schakels in de keten, wat leidt tot een efficiënter en goedkoper proces.

Kwaliteit van testen neemt toe

Het model zorgt er voor dat de juiste testbasis simpel vastgesteld kan worden waardoor je eenvoudiger je teststrategie en testplan kunt bepalen. De uitvoering en de kwaliteit van de uitvoering versneld en neemt toe. Ook de vastlegging van de testresultaten en de rapportages kun je nu standaard vorm geven.

Kwaliteit van software neemt toe

Het modelmatig werken dwingt af dat de domeinexpert kwalitatief goede en foutloze specificaties oplevert. Hierdoor kan de ontwikkelaar sneller, makkelijker en kwalitatief betere software opleveren. Dit resulteert in robuuste systemen die volledig in lijn zijn met uw specificaties. Deze aanpak stelt u in staat uw systemen gemakkelijk te onderhouden door bij veranderende requirements terug te kunnen vallen op het model. Onze werkwijze stelt de business centraal en vereenvoudigt de IT oplossingen.

Blank

Domeinexperts aan de knoppen

Domeinexperts worden in het proces centraal gesteld. Zij schrijven en onderhouden de specificaties en daarmee impliciet de software.

Documentatie op orde

Domeinexperts schrijven eenduidige specificaties die altijd een-op-een overeenkomen met de beschreven software. Documentatie kan gemakkelijk worden geëxporteerd naar allerlei formaten, waaronder PDF en Word.

Geautomatiseerd testen

Ons platform automatiseert het volledige testproces op basis van de specificaties en behaalt daarmee een maximale testdekking.

Korte keten

Deze werkwijze verkort de keten tussen de domeinexperts en opgeleverde software. Dit resulteert in een efficiënt proces met korte doorlooptijd en lage kosten, wat time to market reduceert en de basis vormt voor continuous delivery.

Versiebeheer

Ons platform bevat een geavanceerd versiebeheer, waardoor specificaties en software later gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd.

Onze producten

In de financiële en verzekeringsbranche gelden veelal dezelfde uitdagingen. Daarvoor hebben we inmiddels standaard oplossingen gemaakt. Deze worden met veel succes ingezet bij onder andere Achmea.

De rekenbox

Blank

Onze rekenbox stelt domeinexperts in staat om zelf (actuariële) rekenregels te specificeren en automatiseren. Met ons platform kunnen zij een implementatie genereren en automatisch testen.

Lees meer over de rekenbox.

De documentenbox

Blank

De documentenbox stelt domeinexperts in staat om gemakkelijk documenten, reglementen, brieven en polissen te specificeren, controleren en genereren.

Lees meer over de documentenbox.

Het productmodel

Blank

Ons productmodel stelt domeinexperts in staat uw producten eenduidig te specificeren. Ons platform kan deze automatisch controleren.

Lees meer over het productmodel.

Onze aanpak

Blank

Voor het invoeren van model-gebaseerd werken of testen binnen een organisatie hebben we een bewezen aanpak in drie fasen.

Lees meer over onze aanpak.

Contact

Is model-gebaseerd werken ook iets voor u? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.

Telefoon
+31 6 1642 6332
E-mail
vdbijl@axini.com