Uit onze ervaring blijkt dat het invoeren van model-gebaseerd werken of model-gebaseerd testen binnen een organisatie het makkelijkste gaat in een aantal fasen. Op basis hiervan hebben wij een stappenplan opgezet om dit proces te versoepelen.

Het is belangrijk om draagvlak te creƫren binnen de organisatie. Daarom gaan wij als eerste met de betrokkenen in gesprek. Dit zijn zowel het management als de domeinexperts op de werkvloer. Vaak werkt een demo van ons platform erg goed. Vervolgens zetten wij ons stappenplan in beweging.

Stap 1: Quick Scan

Met een Quick Scan wordt aan de hand van een gezamenlijk onderzoek een scherp beeld van het resultaat vastgesteld. Voor de Quick scan is inzet van zowel uw als onze kant nodig. Tijdens de Quick Scan bestuderen en bespreken we de bestaande documentatie, ‘modellen’ en technische architectuur. De resultaten van de Quick Scan zijn een gevalideerde businesscase, de doelen en succescriteria van de inzet van MBW/MBT en een plan van aanpak voor de vervolgstappen. Deze resultaten worden aan het eind gepresenteerd aan de betrokkenen.

Een Quick Scan duurt tussen de 5 en 15 dagen.

Stap 2: Proof of Concept (PoC)

Met de PoC tonen we aan dat de aanpak in het betreffende domein werkbaar is en daadwerkelijk resultaat oplevert. Hiermee tonen we aan dat de businesscase het verwachte resultaat oplevert. Het resultaat van de PoC is altijd een bruikbare oplossing die in de implementatiefase verder uitgebreid wordt.

Een PoC duurt tussen de 30 en 50 dagen.

Stap 3: Implementatie

In de implementatie zorgen wij dat de oplossing binnen de bestaande infrastructuur, processen en bij de medewerkers landt. De implementatiefase bevat onder andere opleiding en ondersteuning. Hierbij kunt u gebruik maken van een van onze specialisten die uw medewerkers traint en ondersteunt on the job (voordoen, samendoen, zelf doen). Na de implementatiefase zijn uw medewerkers zelf in staat MBT of MBW zelfstandig toe te passen. Natuurlijk blijven wij beschikbaar voor ondersteuning, uitleg en piekbelasting.

De implementatie duurt gemiddeld tussen de 40 en 65 dagen.

Stap 4: Beheer

Na de implementatie van MBW of MBT wordt het beheer van ons platform door ons uitgevoerd conform de gemaakte afspraken.

Contact

Wij vertellen u graag meer over onze aanpak. Neem contact op met Machiel van der Bijl voor meer informatie.