maandag 17 januari 2022

Voor pensioenfondsen is datakwaliteit een zeer actueel thema. Zeker met het nieuwe pensioencontract op komst. Er zijn vele aspecten aan datakwaliteit, zoals volledigheid, consistentie, actualiteit, tijdigheid, etc. Een punt waar Axini zich onderscheid is in de correctheid en traceerbaarheid van berekeningen en business-rules. Met andere woorden: "Krijgen de deelnemers waar zij recht op hebben?", inclusief een audit trail die dat aantoont. Hierin hebben wij een gedegen track record en een onderscheidende propositie.

Onze aanpak werkt als volgt. Uw, of onze, domeindeskundige legt de berekeningen en business-rules eenduidig vast op ons platform in een model. De input voor het model kan uit verschillende bronnen komen zoals het reglement, specificaties en gesprekken met domeindeskundigen. Vervolgens koppelen onze product experts ons platform met het onderdeel van uw pensioensysteem waar de berekeningen plaatsvinden. De exacte technologie is vaak afhankelijk van het specifieke systeem. Voorbeelden zijn web-services met XML of JSON, AS-400 iSeries koppelingen tot een directe koppeling op schermen. Op basis van het model test ons platform volledig automatisch of uw pensioensysteem conform uw specificaties is geïmplementeerd. Op basis van onze wiskundige machine reasoning engine bedenkt ons platform test-data en test-stappen en voert deze automatisch uit. Afwijkingen worden automatisch getoond in uw browser.

Wij werken met Data eXcellence en Antyli Consulting samen omdat Axini een technologie-partner is. Tezamen kunnen we u ontzorgen en alle datakwaliteit onderdelen verzorgen.

Het white paper kunt u downloaden als PDF. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.