dinsdag 4 juli 2023

“Waarom moet het veranderd worden, het werkt nu toch?” Een veelgehoorde klacht als het gaat over change management. Hoe ga je om met weerstand tegen verandering?

Omgaan met weerstand tegen verandering

Change management, of veranderingsmanagement, is kort gezegd het proces van het (continu) veranderen van de structuur en werkwijzen in een organisatie. Doelstelling voor change management is het verbeteren van de efficiëntie of effectiviteit van de organisatie. Hierbij valt te denken aan meer werk met hetzelfde aantal mensen, verhogen van de kwaliteit van het product of dienstverlening, snellere aansluiting op de marktwensen of vooroplopen in bijvoorbeeld innovatie. In change management wordt vaak gesproken over vier verschillende fases; de ontkenningsfase, weerstandsfase, verkenningsfase en acceptatiefase. Een organisatie doorloopt deze vier fases bijna altijd en niet alleen bij hele grote veranderingen.

Weerstandfase

Na de ontkenningsfase, waarbij medewerkers afstand houden en hopen dat het wel weer over waait, volgt de weerstandfase. “Waarom moet er veranderd worden? Het werk nu toch ook?”; “Niet iedere verandering is een verbetering.”; “We hebben toch helemaal geen probleem?”

Slechts enkele van de vele argumenten tegen verandering. Oprechte gemeende argumenten, want veranderen is niet makkelijk. Vaak voelen mensen die de verandering op zich af zien komen en de verandering moeten ondergaan zich daarnaast niet gehoord of meegenomen in het proces. Vooral grote en brede veranderingen worden bij bedrijven centraal bedacht en ingezet. Het is niet altijd mogelijk en erg tijdrovend om iedereen hierin te betrekken.

Weerstand tegen innovatie

Wij zien bijvoorbeeld veel bedrijven nog met de hand of met scripts software testen. Dat is tijdrovend, beperkt en afhankelijk van domeinkennis (en soms de helden in een organisatie). Teams ervaren zelf geen echte problemen, want het gaat zoals het altijd ging. Waarom zou je dan investeren in nieuwe methodieken en technologieën?

De aanjager van de verandering ziet de voordelen; bijvoorbeeld resultaten bij andere bedrijven, die na de verandering sneller konden opleveren en minder problemen in productie ervaren. Het team is nog niet overtuigd; “Ons product is heel anders, veel complexer. De ander heeft de kosten van de tool niet meegerekend, het is daar veel duurder. Dan kan je beter een extra tester aannemen.”

Voor sommige mensen is verandering een uitdaging, voor anderen een bedreiging. Onzekerheid en angst spelen een rol. Hoe krijg je deze mensen toch mee?

Van weerstand naar verkenning en acceptatie

Hoe kom je soepel vanuit de weerstandfase in de verkenningsfase? Door de verandering te vereenvoudigen en klein te beginnen. Op deze manier verlaag je de drempel van de verandering en kun je snel aantonen dat de verandering het gewenste effect heeft. Het is dan ook belangrijk is het dan ook om behaalde doelen en successen te delen met het team. Op deze manier stimuleer je de nieuwsgierigheid en het enthousiasme en worden medewerkers als het ware de verkenningsfase in begeleid. In deze fase gaat men op zoek naar hun rol en mogelijkheden in de nieuwe situatie. Zodra de hele organisatie de grote lijnen van de verandering begrijpt, respecteert en in meer of mindere mate omarmt, start de acceptatiefase. Medewerkers voelen zich nu betrokkenheid en werken mee, wat de motivatie en productiviteit ten goede komt.

Hoe doen wij dat?

Ons perspectief is dat kwaliteit altijd vooraan in het ontwikkelproces begint. Wij noemen dat “shift-left”. Door de specificaties gelijk eenduidig (het liefst formeel) vast te leggen in ons unieke testplatform, en daarmee gelijk te toetsen, is de basis voor goede software gelegd. Deze software kan vervolgens met een druk op de knop getest worden. Je verandert hiermee het proces niet, maar besteedt meer tijd aan het goed en expliciet krijgen van wat er gevraagd wordt. Dit is op zich een kleine verandering van de manier van werken, maar geeft beduidend meer inzicht en overzicht van voortgang en kwaliteit. Bijkomend voordeel is dat de basis van het vastleggen een betere interactie tussen business en IT ondersteunt. Ongewenste verassingen achteraf zullen veel minder aanwezig zijn.

Door in het klein aan te tonen dat het werkt en vanuit daar een olievlekwerking te laten ontstaan is het makkelijker om de (hele) organisatie het langzaam te laten omarmen. Met de Axini aanpak ben je daarom in staat change management soepel door te voeren.

Geïnteresseerd in hoe wij kunnen helpen? Neem contact met ons op of volg ons op LinkedIn.