woensdag 19 oktober 2022

Axini en Machiel staan in I/O magazine, het digitale magazine van IPN (ICT Research Platform Nederland), het centrale aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met ICT-innovatie en het belang daarvan voor onze huidige en toekomstige samenleving. Het interview is in het artikel te vinden op pagina 10.