donderdag 7 juli 2022

We zijn erg trots te kunnen melden dat de paper van Xavier van Dommelen, Machiel van der Bijl en Andy Pimentel is geaccepteerd voor de 27e International Conference on Formal Methods for Industrial Critical Systems (FMICS). In dit werk onderzoeken we de toepasbaarheid van model-gebaseerd testen (MBT) binnen het IoT protocoltesten domein en laten we zien hoe MBT kan helpen bij het overwinnen van de testuitdagingen.

Internet of Things (IoT) is een populaire term om systemen en apparaten te beschrijven die met elkaar in verbinding staan en op elkaar reageren via een netwerk, bv. het internet. Deze apparaten communiceren met elkaar via een communicatieprotocol, zoals Zigbee of Bluetooth Low Energy (BLE), het onderwerp van dit artikel. Communicatieprotocollen zijn notoir moeilijk correct te implementeren en er is een grote set testgevallen nodig om te controleren of ze aan de standaard voldoen. Velen van ons hebben in de praktijk communicatieproblemen ondervonden, zoals willekeurige verbrekingen van de verbinding met mobiele telefoons, problemen bij het verkrijgen van een Bluetooth-verbinding, enz. In deze paper onderzoeken we de toepassing van het sterke model-gebaseerd testen (MBT) binnen het IoT domein. Deze techniek draagt bij tot specificaties van hogere kwaliteit en efficiëntere en grondigere conformiteitstesten.

We laten zien hoe we een deel van de BLE-protocol specificatie kunnen modelleren met behulp van het Axini Modeling Platform (AMP). Op basis van het model is AMP vervolgens in staat om automatisch de conformiteit van een BLE-apparaat te testen. Met deze aanpak hebben we specificatiefouten gevonden in de officiële BLE-specificaties, evenals conformiteitsfouten op een gecertificeerd BLE-systeem.

Onze volgende stap, die reeds aan de gang is, is het uitbreiden van het model en de geteste functionaliteit, in het bijzonder met betrekking tot twee communicerende apparaten. Verder proberen we in contact te komen met de Bluetooth SIG om te zien of deze aanpak toegevoegde waarde heeft voor testen en certificering.

Als u geïnteresseerd bent in het modelleren en testen van IoT devices of communicerende systemen in het algemeen, neem dan contact op met Dr. Ir. Machiel van der Bijl.