donderdag 30 juni 2022

Team lead Jouke Stoel

Kun jij mij wat meer vertellen over de werkzaamheden van jouw team?

Als lead heb ik de dagelijkse leiding over het team dat het High Tech en Rail segment bedient. Binnen Axini wordt ons team kortweg het ‘Tech team’ genoemd. Het team werkt aan projecten voor onze belangrijke klanten, zoals Thermo Fisher en ProRail, die gebruik maken van het Axini Modeling Platform (AMP) om hun software sneller, goedkoper en efficiënter te ontwerpen en te testen. Ook is het team verantwoordelijk voor de techniek achter het platform, zowel inhoudelijk als procesmatig. Hierbij worden diverse trainingen over Model Based werken en testen gegeven. Daarnaast begeleiden wij jaarlijks vrij veel studenten van verschillende universiteiten, die bij Axini willen afstuderen of stagelopen. In de kern vormen deze vier pijlers, klanten, techniek, training en begeleiding, de backbone van ons Tech team.

We werken in ons team met een Agile methodiek. In iteraties van twee weken wordt er gewerkt aan allerlei zaken. Dit kan bestaan uit productverbeteringen, klantprojecten of het voorbereiden en geven van trainingen. Deze diversiteit aan werkzaamheden is wat het werken in het Tech team zo leuk maakt.

Waar ligt op dit moment het speerpunt van jullie activiteiten?

Het belangrijkste speerpunt voor dit moment is de upgrade van de programmeertaal naar een nieuwere versie. Dit betekent dat de upgrade in de verschillende modules van het platform dient te worden doorgevoerd, getest en gecontroleerd op fouten. Het is van belang dat dit soort wijzigingen tijdig worden uitgevoerd. Software draaien op verouderde versies kan namelijk tot ongewenste situaties leiden. Belangrijke beveiligingsupdates worden niet altijd op oudere versies doorgevoerd. Dit zogenaamde ‘backporten’ van oplossingen naar eerdere versies gebeurt maar voor een beperkte tijd. Dit soort wijzigingen zijn minder zichtbaar voor de klant, maar wel essentieel!

Wat is de belangrijkste prestatie van het afgelopen jaar?

Hoewel ik erg van de techniek houd, denk ik dat de belangrijkste winst van het afgelopen jaar in de teamdynamiek zit. We raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Ik denk dat hier ook mijn belangrijkste taak ligt: zorgen dat het team goed met elkaar kan samenwerken. Neem bijvoorbeeld de trainingen. Deze zijn het afgelopen jaar sterk gegroeid in aantal. De manier waarop wij dat als team hebben opgepakt, ben ik trots op.

Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?

Axini heeft sterke groeiambities. Dat betekent dat onze winkel op orde dient te zijn. Concreet houdt dit in dat wij achter de schermen bezig zijn om onze huidige applicatie op te schalen, zodat meer klanten op ons platform terecht kunnen. De focus ligt daarbij voornamelijk op de verdere automatisering van het platform en het verbeteren van het gebruikersgemak (usability) van het platform. Om deze continue te verbeteren, zijn wij in gesprek met onze belangrijkste gebruikers, software ontwikkelaars, testers en architecten, en nemen deze feedback mee in de verdere ontwikkeling en verbetering van onze applicatie.

Er ligt nog een zeer uitdagende en interessante reis voor ons. We hebben een goed product en het team werkt er, samen met onze partners, continue aan om het gebruikersgemak en de klanttevredenheid te verbeteren. Ik hoop dat meer klanten ons product gaan erkennen, zodat het op steeds meer plekken kan worden ingezet!